Tehniskā ortopēdija
1 Vizīte pie tehniskā ortopēda 40.00
2 Individuālo zolīšu izgatavošana 3D tehnoloģijā 70.00 - 100.00
3 Speciālista dīkstāve 20.00
4 Dāvanu karte 15.00 - 100.00