"Kusties un esi dzīvs"

 • FIZIOTERAPEITS ir ārstniecības persona, kas pārzina cilvēka funkcionālo ierobežojumu novērtēšanu un rehabilitācijas principus, veic ārstēšanu, izmantojot atbilstošu diagnostiku, novērtēšanu un medicīniskās tehnoloģijas, un sniedz atzinumus, veic profesionālās izglītības darbu.
 • FIZIOTERAPEITS ir ārstniecības personafunkcionālais speciālists, kurš izvērtē cilvēka fizisko un funkcionālo stāvokli, analizē tā ietekmi uz cilvēka ikdienas aktivitātēm un saistību ar pašsajūtu. Fizioterapeita darbības lauks ir plašs – fizioterapeits var palīdzēt kaulu, locītavu, muskuļu saslimšanu un traumu gadījumos, nervu sistēmas saslimšanu un traumu gadījumos, galvas un muguras smadzeņu bojājuma un to komplikāciju gadījumos, sirds un asinsvadu sistēmas saslimšanu gadījumos, elpošanas sistēmas saslimšanu gadījumos u.c.
 • FIZIOTERAPEITS: 
 • strādā ar pacientiem dažādās vecuma grupās –  pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un cilvēkiem darbspējīgā vecumā, kā arī senioriem;
 • veic pacientu izmeklēšanu, funkcionālo traucējumu novērtēšanu un to novēršanu vai mazināšanu, šo rezultātu interpretāciju. Lai noteiktu pacienta fizisko un funkcionālo stāvokli, fizioterapeits savā darbā izmanto dažādas izvērtēšanas metodes: stājas un gaitas analīze; kustību apjoma mērījumus; muskuļu funkciju izvērtējums, līdzsvara un koordinācijas testus, kā arī dažādus citus speciālos testus;
 • kopā ar pacientu izstrādā ārstēšanas plānu, izvēlas atbilstošas ārstēšanas metodes un īsteno terapijas plānu;
 • novērš vai mazina funkcionālos ierobežojumus, samazina sāpes, uzlabo locītavu mobilitāti un stabilitāti, stiprina muskulatūru, mazina muskulatūras disbalansu, uzlabo kardiovaskulārās un respiratorās funkcijas, uzlabo līdzsvaru un koordināciju;
 • ārstēšanā var izmantot dažādas fizikālās terapijas procedūras - siltuma, aukstuma aplikācijas, elektroterapiju, ultraskaņas procedūras, lāzerprocedūras un citas;
 • motivē pacientu aktīvai līdzdalībai ārstēšanas procesā;
 • nepieciešamības gadījumā sadarbojas ar citiem rehabilitācijas speciālistiem;
 • veic pacienta ārstēšanas rezultātu novērtēšana, rekomendāciju sniegšanu;
 • veic veselību veicinošus un profilaktiskus pasākumus.