"Tavas pēdas ir Tavi pamati"

 • TEHNISKAIS ORTOPĒDS ir ārstniecības persona – funkcionālais speciālistsTehniskais ortopēds ir speciālists, kurš diagnosticē un koriģē kustību un balsta sistēmu, novērtējot stāju, gaitu, locītavu kustību funkcionālos traucējumus un izveidojot rehabilitācijas plānu, palīdz pacientiem izvēlēties atbilstošus tehniskos palīglīdzekļus (ortopēdiskās zolītes, ieliktņus, cietās un/vai mīkstās ortozes, dažādu veidu protēzes). Atbilstoša tehniskā palīglīdzekļa izvēle mazina sāpes gan akūtu traumu, gan hronisku slimību gadījumāGaitas, stājas asimetrijas noteikšana ir būtiska mugurkaula un locītavu deformācijas agrīnai diagnostikai. 
 • TEHNISKAIS ORTOPĒDS strādā ar pacientiem dažādās vecuma grupās –  pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un cilvēkiem darbspējīgā vecumā, kā arī senioriem.
 • TEHNISKAIS ORTOPĒDS darbā:
 • veic cilvēka funkcionālo novērtēšanu;
 • nosaka nepieciešamo individuāli izgatavojamā tehniskā palīglīdzekļa veidu, seko izstrādājuma izgatavošanas tehniskā procesa norisei, nepieciešamības gadījumā to koriģējot;
 • veic izstrādājuma pielaikošanu, vajadzības gadījumā nodrošinot tā korekciju;
 • veic apmācību izstrādājuma lietošanā, funkcionalitātē, higiēnā un drošībā;
 • sadarbojoties ar pārējo rehabilitācijas komandu, nodrošina turpmāku pacienta rehabilitāciju ar izgatavoto izstrādājumu palīdzību, ja tāda nepieciešama;
 • veic zinātniskos pētījumus, tos prezentē un rūpējas par savu profesionālo izaugsmi;
 • atkarībā no izvēlētās darbības jomas apgūst un lieto jomai specifiskās zinātniski pamatotās rehabilitācijas tehnoloģijas;
 • nepieciešamības gadījumā sniedz pirmo palīdzību un neatliekamo medicīnisko palīdzību.
 • Tehniskās ortopēdijas sektors Latvijā ir šaurs. Šajā nozarē strādājošajos Latvijas uzņēmumos var iegādāties gan individuāli, gan rūpnieciski ražotas mīkstās/cietās ortozes, protēzes, ortopēdiskās zolītes, ortopēdiskos apavus, kā arī citus tehniskos palīglīdzekļus.